Zorunlu Deprem Sigortası

Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığı ve sürekli depremlerin yaşandığı bir gerçekti. Ancak 1999 Marmara depremine kadar bu gerçekler hep gözardı edildi ve alınması gereken önlemler hep lafta kaldı. Büyük feleketle birlikte aslında depremin hiç de gözardı edilemeyecek bir gerçek olduğu herkes tarafından görüldü. Aradan yıllar geçmesine rağmen hala gerekli hazırlıkların yapıldığını söylemek de doğru olmaz. Son yıllarda bu alanda atılan adımlar bir tanesi zorunlu deprem sigortası.

 

ZORUNLU DEPREM SİGORTASININ GETİRDİKLERİ

- Devletin bütçe imkanlarıyla ilişkili olmaksızın ve maddi kayıpları derhal telafi eden somut bir güvence almış olacaksınız.

- Kendi eviniz depremden etkilenmese bile ödeyeceğiniz küçük miktardaki sigorta primleri, evi hasar gören afetzedelere yapılacak tazminat

ödemelerinde kullanıldığından sosyal dayanışmanın gereğini en güzel şekilde yerine getirmiş olacaksınız.

- Deprem hasarlarının karşılanması için amaçlanan uzun vadeli kaynak birikimine küçük primlerinizle katkı sağlamış olacaksınız.

- Yapı standartlarının uygulanmasına, sağlıklı yapılaşmaya ve modern bir toplumsal yapının oluşturulmasına önemli bir katkıda

bulunmuş olacaksınız.

SİGORTA YAPTIRMAK İÇİN GEREKLİ BELGE VE BİLGİLER

- Sigortalının adı, adresi, telefonu

- Sigortalının vergi kimlik numarası

- Sigortalanacak binanın açık adresi

- Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no)

- Binanın inşa yılı ve yapı tarzı

- Binanın toplam kat sayısı

- Binanın hasar durumu

- Evin brüt yüzölçümü (m2)

- Evin kullanım şekli

HASAR DURUMUNDA İSTENEN BELGE VE BİLGİLER

- İhbar formu (faks ile)

- Tapu belgesi fotokopisi

- Eksperin hasar yerini kolayca bulabilmesi ve hasar tesbitini yapabilmesi için hasar yerinin açık adresi

- Sigortalı ile irtibat sağlanabilecek telefon numarası

YETKİLİ SİGORTA ŞİRKETLERİ

Zorunlu Deprem Sigortası poliçeleri yetkili sigorta şirketleri ve bu şirketlerin acenteleri aracılığı ile DASK nam ve hesabına düzenlenmektedir. Halen 27 yetkili sigorta şirketi ve bu

şirketlerin acenteleri DASK nam ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası yapmaktadır.

DASK Sigorta Primi Hesaplama İçin Tıklayınız


Kredi Hesaplama
Konut Değeri:
TL
Kredi Tutarı:
TL
Vade:
Ay
 
 

Ucuz Konut Kredisi Faiz Oranları