Mortgage için gerekli evraklar nelerdir?

Mortgage sistemi, herhangi bir taşınmaz malın sahibi olan kişi ya da kurumdan belli şartlar ve koşullar çerçevesinde başka kişi ya da kuruma geçmesi işlemidir. Kira öder gibi konut sahibi olmak isteyenlere finans kuruluşlarınca, konut üzerinden tesis edilecek ipotek karşılığında 15-20 yıl gibi uzun vadeli konut kredilerinin kullanılmasıdır. Mortgage ile aldığınız eve hemen yerleşebilirsiniz ve kira ödemekten kurtulursunuz. Ama yükümlülüklerinizi tamamlayıncaya kadar o ev sizin değildir. Ne zaman ki tüm kredi borcunuzu kapatırsınız o ev artık sizin olur. Peki ya mortgage konut kredisi için gerekli evraklar nelerdir?

1) Kişisel evraklar: Kimlik belgesi, ikametgah, pasaport.

2) Alınacak konuta ait evraklar: Kat mülkiyeti tapusu yada kat irtifakı tapu ve yapı kullanım izin belgesi

3) Kişisel bilgiler: Ad soyad, adres telefon, kimlik numarası, meslek – askerlik – medeni durum

4) Ek mali bilgiler ve evraklar: Otomobil modeli ve yılı, taşınmaz mülkler, gelir ve gider bilgileri

5) Zorunlu sigortalar: Hayat sigortası, konut sigortası ve DASK

6) Gelir durumunu gösterir belgeler şunlardır:

- Ücretliler : Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge.

- Serbest Meslek Sahibi : Vergi Levhası

- Şirket Ortağı : Vergi Levhası veya Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan kuruluş ilanı fotokopisi.

- Gayrimenkul Geliri Beyan Edenler : Tapu aslı ve fotokopisi

- Emekliler : Hesap Cüzdanı

 

Mortgage için başvuruda bulunabileceğiniz bankalardan bazıları şunlardır:

Akbank Konut Kredisi Garanti Bankası
Finansbank HSBC
Şekerbank Türkiye İş Bankası
Oyakbank Yapı Kredi
Halkbank T.C. Ziraat Bankası
Vakıfbank Fortis
TEB Kuveyt TürkKredi Hesaplama
Konut Değeri:
TL
Kredi Tutarı:
TL
Vade:
Ay
 
 

Ucuz Konut Kredisi Faiz Oranları