Tapu için gerekli belgeler

Tapu işlemlerinde elinizde bulunması zorunlu evraklar ve belgeler nelerdir? Hangi yolu izlemelisiniz? Tapu dairesinden eliniz boş dönmemeniz için yapmanız gerekekenler

İşlemin gerektirdiği diğer belgelerin yanında, tapu sicil müdürlüğüne genelde aşağıdaki belgelerin, işlem sırasında ibrazı gerekmektedir. İşlemlerde yanınızda bulundurmanız gereken evraklar...

a) Varsa tapu senedi

b) En geç 6 ay önceden çekilmiş 6x4 ebadında vesikalık fotoğraf,

c) Taşınmaz satışı , ipotek tesisi ve cins tashihlerinden vergi sicil no’ sunu gösteren belge(tahakkuk fişi vergi kartı gb.)

d) Fotoğraflı nüfus hüviyeti cüzdanı veya pasaport,

e) Temsil halinde, temsile ilişkin belge,

f) Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası(kat irtifakları hariç)

h) Vatandaşlık numarası

Tapu işlemlerinde genelde şu yol izlenmektedir :  

a) İlgilisinin gerekli belgelerle birlikte tapu sicil müdürlüğüne müracaatı.

b) Başvuru fişi tanzim edilip, tapu harçlarının müdürlükçe tahakkuk edilip tahsil ettirilmesi.

c) Akitsiz işlemlerde tescil veya terkin istem belgesi, akitli işlemlerde resmi senet tanzim edilerek ilgililere okutulmak veya yetkililerce okunmak suretiyle imzaların alınması.

d) Düzenlenen belgelerin (tapu senedi, ipotek belgesi gibi...) tasdik edilerek ilgiliye verilmesi.

Tapu sicil müdürlüğünün bölgesi dışındaki taşınmazların tapu işlemlerinin yapabilmesi

Ayrı tapu sicil müdürlüklerinin yetki alanında bulunan taşınmaz malların müşterek ipotek, taksim, trampa, işlemleri sadece bir tapu sicil müdürlüğünde yetki alınarak yapılabilmektedir. Bu husus tüm tapu işlemleri için değil, sadece yukarıda yazılan işlemler için söz konusudur.

Bu durumda: İlgilerin işlemi yapılmasını istedikleri tapu sicil müdürlüğüne müracaat ederek , taşınmazlara ait bilgi ve işleme ait belgeleri ibraz etmeleri gerekecektir.


Kredi Hesaplama
Konut Değeri:
TL
Kredi Tutarı:
TL
Vade:
Ay
 
 

Ucuz Konut Kredisi Faiz Oranları